T8 ECU revisie + hitteschild

Uitverkocht
€ 300,00

De T8 Saab ECU revisie geldt voor de volgende Pcodes:

P0201, P0202, P0203, P0204, P0245, P0246

P0600, P0601, P0606

P0686, P0687, P0691, P0692, P0693, P0695

Bij de T8 ECU revisie testen wij de ECU altijd op een auto (vaak mijn eigen auto). Hierbij wordt ermee gereden en wordt de ECU verhit tot de fabrieksopgave en volgens de hittecyclus test rondes van Motorola/Continental zelf. Deze test producere werd destijds gevolgd door SAAB voordat de T8 ECU's op een auto werden geplaatst.

Nadat de T8 ECU goed getest is wordt deze terug gestuurd. Het testen kost vaak het meest tijd aangezien hiermee wordt vastgesteld of de ECU daadwerkelijk gerepareerd is.

Om het proces zo kort mogelijk te houden vraag ik altijd de codes die de ECU heeft op de ECU te zetten zodat direct duidelijk is waar wij de fouten moeten meten.

Bij een T8 ecu revisie wordt altijd een hitteschild kitje meegeleverd. Deze dient gemonteerd te worden, wordt dit niet gedaan dan vervalt de garantie.